مفتول آجدار

مفتول یک محصول نورد شده از فولاد است و کاربردهای ساختمانی و صنعتی زیادی دارد و بصورت ساده و آجدار تولید می شود. مفتول آجدار دارای برجستگی‌هایی بر روی سطح خود می باشد که با استفاده از دستگاه مخصوص بر روی سطح مفتول ساده ایجاد می شود. برجستگیها یا همان آج اصطکاک و درگیری لازم را درهنگام استفاده از این نوع مفتول برای هدف مورد نظر ایجاد می کنند.